Υπηρεσίες

Θεραπείες Συμπεριφοράς

Θεραπείες Συμπεριφοράς

Διαχειρί –ΖΩ- μαι Πολύ συχνά οι γονείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαχείριση διάφορων απρόσφορων συμπεριφορών που εμφανίζουν τα παιδιά τους...

Περισσότερα
Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες – τι είναι; Οι μαθησιακές δυσκολίες συνιστούν μια κατηγορία δυσκολιών σύμφωνα με την οποία ένα άτομο έχει δυσκολία στη...

Περισσότερα
Ομαδικά Προγράμματα Παιδιών Και Εφήβων

Ομαδικά Προγράμματα Παιδιών Και Εφήβων

Ομαδικά προγράμματα παιδιών και εφήβων Τι είναι τα ομαδικά προγράμματα; Η αξία του ανήκειν είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για την ψυχοκοινωνική...

Περισσότερα
Ομαδικά προγράμματα παιδιών και εφήβων

Ομαδικά προγράμματα παιδιών και εφήβων

Τι είναι η βιωματική μάθηση; Η αλληλεπίδραση της εμπειρίας και της ενέργειας του ατόμου είναι αυτή που έχει αποτέλεσμα στη μάθηση και όχι η απλή...

Περισσότερα
Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη παρέμβαση – τί είναι; Πρώιμη παρέμβαση είναι ένα υποστηρικτικό, ιατρικό, θεραπευτικό και πρώιμο εκπαιδευτικό μέσο που αφορά...

Περισσότερα
Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική Ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα Η σχολική ετοιμότητα περιλαμβάνει την συνολική ωριμότητα που διαθέτει ένα παιδί προκειμένου να φοιτήσει στην Α δημοτικού. Η Α...

Περισσότερα
Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Τι είναι το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των...

Περισσότερα