Ομαδικά Προγράμματα Παιδιών Και Εφήβων

Ομαδικά προγράμματα παιδιών και εφήβων

Τι είναι τα ομαδικά προγράμματα;

Η αξία του ανήκειν είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά δεν είναι παθητικοί δέκτες καταστάσεων, αλλά συμμετέχουν ενεργά και αλληλεπιδρούν με τους «άλλους» και τα γεγονότα που επηρεάζουν τη ζωή τους. Έτσι, η ομάδα αποτελεί την σημαντικότερη πηγή κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες στοχεύουν στη συναισθηματική ενδυνάμωση, τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, στρατηγικών διαχείρισης καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων αλλά και στην καλλιέργεια λειτουργικών τρόπων σκέψης και συμπεριφοράς. Έτσι, οι ομάδες αυτές βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν νέους τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων, βοηθώντας τα να αποκτήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες ώστε να αντεπεξέρχονται σε καθημερινές και μελλοντικές καταστάσεις.

Γιατί να επιλέξω ένα ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης;

Υπο την αιγίδα της ομάδας, προωθείται η μάθηση και η ενίσχυση των σχέσεων των συνομήλικων. Τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με κατάλληλο τρόπο, να συζητούν ενώ συνειδητοποιούν ποιες συμπεριφορές είναι χρήσιμες και μαθαίνουν στρατηγικές για να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν στα πλαίσια του ομαδικού προγράμματος, αποτελούν βασικό κομμάτι της αναπτυξιακής πορείας των παιδιών, από την οποία εξαρτάται η κοινωνική τους συμπεριφορά. Τέλος το παιδί και ο έφηβος μέσα στην ομάδα νιώθει ασφάλεια, άνεση να μοιραστεί τα συναισθήματά και τις εμπειρίες του ενώ αναπτύσσει το αίσθημα ότι ανήκει κάπου.

Συνεπώς τα οφέλη ενός ομαδικού προγράμματος είναι:

  • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού ή του εφήβου

  • η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης

  • η καλλιέργεια του αισθήματος του ανήκειν

  • η καλλιέργεια πνεύματος εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και συνεργασίας

  • η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων,

  • η καλλιέργεια στρατηγικών διαχείρισης καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων