Εκδηλώσεις

Κατανοώντας τα μαθηματικά

Πάτρα Πανεπιστημίου 185, Ανθούπολη

Η αλήθεια είναι ότι τα Μαθηματικά βρίσκονται παντού γύρω μας και μας διδάσκουν πώς να σκεφτόμαστε! Ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί μαθηματικά για να οργανώσει τις σκέψεις, να εντοπίσει τα δεδομένα, να τα αναλύσει και να καταλήξει σε κάποια τεκμηρίωση.