Μαρίζα Λλιμός Λαδίκα

Είμαι η Μαρίζα Λλιμός Λαδίκα. Αποφοίτησα από το ΤΕΙ
Λογοθεραπείας το 2015. Έκτοτε εργάζομαι σε κέντρα ειδικής αγωγής. Το
2018 μου δημιουργήθηκε η ανάγκη και η θέληση να διευρύνω περαιτέρω
τους ορίζοντές μου επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, με γνώσεις. Έτσι,
δήλωσα συμμέτοχή, όπου και επιλέχτηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
Clinical Speech and Language Studies του Trinity College of Dublin. Μέσω
αυτών των μεταπτυχιακών σπουδών απέκτησα μία νέα αντίληψη για την
λογοθεραπεία ενώ ήδη εργαζόμουν ως λογοθεραπεύτρια. Πιο
συγκεκριμένα, εξειδικεύτηκα: στην έρευνα, σε νέες θεραπευτικές μεθόδους
αλλά και στην θεραπεία παιδιών και ενηλίκων με διαταραχές σίτισης. Οι
μεταπτυχιακές σπουδές και η ζωή στο εξωτερικό με βοήθησαν να αναζητώ
πάντα την θετικότερη έκβαση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Με την
ολοκλήρωση των σπουδών μου το 2019, μετοίκισα στη Πάτρα και έκτοτε
εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ταυτόχρονα, μέσα σε όλα αυτά τα
επαγγελματικά χρόνια, κατέχω πιστοποιήσεις σε αρκετές τεκμηριωμένες
τεχνικές και μεθόδους λογοθεραπείας. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης όπου με
διακατέχει αλλά και όρεξη και αγάπη για τα παιδιά, είναι ορισμένες από τις
αξίες που με διέπουν. Τάσσομαι υπερ της διεπιστημονικότητας, της
ολιστικής και εξατομικευμένης παρέμβασης με σκοπό την καλύτερη
ποιότητα ζωής του ατόμου.