ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τι είναι το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα που έχει σαν απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών με κοινωνικές, επικοινωνιακές ή ακόμα και συναισθηματικές δυσκολίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι δεξιότητες που προαπαιτούνται είναι ποικίλες και αφορούν στις δεξιότητες διαλόγου (πώς να ξεκινήσω, να διατηρήσω ή να διακόψω μια συζήτηση, να αντιλαμβάνομαι το μεταφορικό λόγο ή τα σχήματα λόγου, κλπ), στην κατανόηση των συναισθημάτων των δικών μου και των άλλων και στην κατάλληλη ανταπόκριση σε αυτά, στην αντίληψη των σκέψεων και των προθέσεων  των άλλων (δεξιότητες θεωρίας του Νου), στην κατανόηση των κοινωνικών κανόνων συμπεριφοράς και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων (π.χ. τι θα κάνω αν κάποιος προσπεράσει την ουρά που περιμένουμε όλοι και μπει μπροστά απ’ όλους;).

Πρόκειται για ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, ολιστικής θεώρησης του ατόμου και των πιθανών δυσκολιών που εμποδίζουν την κοινωνική του ένταξη, που το βοηθά να αναπτύξει την αυτογνωσία του και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του.

Το πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται ακόμα και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό τους στάδιο και τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Μπορεί να προσφερθεί σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο.

Αρχικά, αξιολογούνται οι δυσκολίες του εκάστοτε παιδιού και εκτιμάται αν χρειάζεται πρώτα εξατομικευμένη παρέμβαση και ύστερα εισαγωγή σε ομάδα. Έμφαση δίνεται στο να κατανοήσει βιωματικά το παιδί τι έχει να του προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πώς θα το βοηθήσει σε όσα το απασχολούν, ώστε να είναι σύμμαχος του εκάστοτε θεραπευτή.