ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ

Τι είναι Λογοθεραπεία;Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα (Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος).

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι σημαίνουν τα παραπάνω και ποιες διαταραχές περιλαμβάνει ο κάθε παραπάνω τομέας.

  • Διαταραχές Λόγου: Με τον έννοια «Λόγος» εννοούμε την αντιληπτική αλλά και την εκφραστική ικανότητα του κάθε ατόμου. Όταν ένα άτομο δυσκολεύεται να καταλάβει τους άλλους (αντιληπτικός λόγος) ή να μοιραστεί σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα (εκφραστικός λόγος) τότε παρουσιάζει μια διαταραχή λόγου. Ακόμη, διακρίνονται σε δυσκολίες προφορικού και δυσκολίες γραπτού λόγου.

Κάποιες διαταραχές που αφορούν τον τομέα του λόγου είναι: Ειδική γλωσσική διαταραχή, γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση, σε βαρηκοΐα – κώφωση, σε νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα, σε εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες, σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διαταραχές χρήσης της γλώσσας- πραγματολογικές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο asperger, σημασιολογική – πραγματολογική διαταραχή).

  • Ομιλία: Πρόκειται για την πραγμάτωση του λόγου. Η ομιλία περιλαμβάνει την άρθρωση (συντονισμό των κινήσεων των στοματοπροσωπικών δομών για την παραγωγή φωνημάτων ), την φωνή (χρήση των φωνητικών χορδών και της αναπνοής για να παραχθεί ήχος) και την ροή (π.χ. ρυθμός ομιλίας).

Κάποιες διαταραχές που αφορούν τον τομέα της ομιλίας είναι: αρθρωτικές διαταραχές, φωνολογικές διαταραχές, δυσαρθρία (μη καταληπτή ομιλία-αλλοίωση συμφώνων), διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία), διαταραχές φωνής.

  • Σίτιση και Κατάποση: Οι διαταραχές σίτισης αναφέρονται σε ένα σύνολο προβλημάτων που έχουν ως κοινό σύμπτωμα  την άρνηση σίτισης και τις αρνητικές συνέπειες που απορρέουν από αυτή. Η διαταραχή της κατάποσης (δυσφαγία), είναι η καθυστέρηση ή η λάθος κατεύθυνση μεταφοράς της στερεάς τροφής ή/ και των υγρών από τη στοματική κοιλότητα στο στομάχι.

Τα αίτια που προκαλούν τις διαταραχές σίτισης/ κατάποσης μπορεί να είναι: νευρολογικά αίτια (εγκεφαλική παράλυση, νοητική στέρηση, όγκοι, εγκεφαλοπάθειες), αναπτυξιακοί παράγοντες (αισθητηριακή ανάπτυξη , συντονισμός των κινήσεων), ανατομικά προβλήματα (ουλές στη γλώσσα ή στο φαρυγγικό τοίχωμα, σχιστίες).

Σκοπός της Λογοθεραπείας είναι:

  • Η πρόληψη
  • Η πρόγνωση
  • Η διάγνωση
  • Η θεραπεία/ αποκατάσταση
  • Η επιστημονική μελέτη των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της φωνής, της σίτισης και της επικοινωνίας.
  • Ενημέρωση του ευρύ κοινού, επαγγελματιών εκπαίδευσης και υγείας σχετικά με την επιστήμη της Λογοθεραπείας.